Cart

Your cart is currently empty.

Ang EasyReacH ay isang website na makakatulong sa inyong mga pangangailangan sa family planning nang hindi kinakailangang lumabas ng bahay. Kung ikaw ay malayo sa mga drugstore o clinic, ang EasyReacH ay para sa iyo. Maaari mo itong gamitin para bumili ng mga kontraseptibo at maipadala ito sa iyong address, kumonsulta sa isang doktor, at makakuha ng reseta upang makabili ng hormonal contraceptive pills.

Ang EasyReach ay ginawa upang mabigyan kayo ng madali, tapat, at walang halong panghuhusgang pag-abot sa kaalaman tungkol sa sexual at reproductive health, mga reseta, at pinagkakatiwalaang mga kontraseptibo.

Paalala: Ilan sa mga serbisyo ng EasyReacH ay magagamit lamang ng mga taong nakatira sa mga piling lugar sa kanayunan. Kung ikaw ay nakatira sa siyudad, ituturo ka ng app o website sa pinakamalapit ng botika o klinika ng doktor.

Ang EasyReacH ay itinataguyod ng isang brand na pamilyar sa iyo - TRUST Reproductive Health Choices. Ang mga produkto ng EasyReacH at TRUST ay hatid sa inyo ng DKT International, isang non-profit organization.

Maaari kang dumiretso sa www.easyreach.ph na website at sundan ang mga hakbang na ito:

Step 1: Account. Gumawa ng iyong account upang magamit ang mga serbisyo ng EasyReacH at magkaroon ng profile para sa mga susunod pang mga transaksyon.

Step 2: Online Shopping. Pumili ng produkto/mga produktong gusto mong bilhin. Ilan sa mga produktong ito ay nangangailangan ng reseta.

Step 3: Konsultasyon sa Doktor. Kung ikaw ay bibili ng produktong kailangan ng reseta (e.g. hormonal contraceptive pills), kailangan mong i-upload ang iyong kasalukuyang reseta. Kung wala ka pang reseta, depende sa iyong lugar, maaari kang ituro sa pinakamalapit na clinic, o tutulungan ka ng EasyReacH na mag-book ng konsultasyon sa isang doktor online. Ang unang konsultasyon ay libre, kaya subukan na ito!

Step 4: Delivery. Ang Cash on Delivery (CoD) ay tinatanggap ng aming delivery partner, J&T, pero maaari ring magbayad sa pamamagitan ng online bank transfer, over the counter (mga bangko, 7-Eleven, M Lhuillier, at Cebuana Lhuillier). Ang mga produktong iyong in-order ay madedeliver sa iyong address 2 hanggang 5 araw mula sa araw ng iyong pagbili.

Lahat ng serbisyo ng EasyReacH ay confidential. Walang age requirement ang pagbili ng condom, pero ang mga doktor ay kadalasang pinagbabawalan na magbigay ng reseta para sa kontraseptibo sa mga babaeng nasa 18 taong gulang pababa nang walang pahintulot ng kanilang magulang.

Hindi. Kahit na kinakailangan ang reseta para sa contraceptive pills, ang EasyReacH ay ginawa upang makakuha kayo ng reseta mula sa doktor online, kung walang malapit na clinic sa tinitirhan niyo. Libre ang unang konsultasyon mo sa EasyReach! Kapag nakuha mo na ang inyong e-reseta mula sa aming mga lisensyadong doktor, maaari niyo nang makumpleto ang pagbili ng hormonal contraceptive pills.

Oo naman! Kailangan mo lang mag-upload ng picture ng valid na reseta.

Oo. Nirerekomenda namin ito, dahil makakatulong ito sa mga doktor na malaman ang mga panganib na maaaring makapigil sa paggamit mo ng hormonal contraceptive pills nang ligtas. (Para sa karamihan ng mga babae, wala namang panganib.)

Dahil ito ay isang online tool, ang EasyReacH ay hindi kayang magbigay ng mga serbisyong kontrasepsyon na kinakailangang nasa isang kwarto ka kasama ng isang Healthcare Professional… halimbawa, ang pagpapalagay ng IUD o hormonal implant (o pagpapa-alis nito), o ang pagpapa-iniksyon ng injectable contraceptives.

Ang EasyReacH ay kayang magbigay ng payo upang malaman mo ang uri ng kontraseptibong ligtas para sa iyo at makatutulong sayo sa pagpili ng paraan ng kontrasepsyon at gamitin ito ng tama. Maaari rin itong magpadala sa inyong address ng mga binili mong kontraseptibo na magagamit mo nang mag-isa."

Siyempre. Ang iyong privacy ay importante para sa amin. Ang EasyReacH ay ginawa upang maging ligtas ang inyong impormasyon laban sa aksidenteng pagkawala at hindi autorisadong access, paggamit, pagbabago, at paglalantad nito sa ibang tao.

Kailangan niyong gumawa ng account upang masiguro namin na ang mga order niyo ay maideliver sa tamang lugar at tao. Ang paggawa ng account ay makakatulong din na mabantayan niyo ang inyong mga order at mas padaliin at pabilisin ang mga susunod pang mga konsultasyon at order.

Maaari niyong palitan ang isa o ang lahat ng ito sa inyong profile page. Sundan lang ang proseso na lalabas doon upang malaman ang dapat gawin.

Tumatanggap kami ng Cash on Delivery sa pamamagitan ng aming logistics partner, J&T, pero tumatanggap din kami ng online bank transfer, over the counter (mga banko, 7-Eleven, M Lhuillier, Cebuana Lhuillier).

Oo. Ang aming payment provider ay Paynamics, isa sa mga pinagkakatiwalaan na payment providers sa Pilipinas. Ang Paynamics ay rehistrado bilang Operator of Payment System (OPS) at Remittance and Transfer Company (RTC) sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Gumagamit ito ng advanced Secure Socket Layer (SSL) encryption, isang standard security technology na pumoprotekta sa mga pag-transmit ng iyong data mula sa iyong app o browser papunta sa aming mga server. Ito ang parehong security technology na ginagamit ng iba pang e-Commerce websites sa buong mundo. Wala kaming access sa inyong online banking ID at password.

Ang bayad sa delivery ay nagkakahalaga ng Php 75 hanggang Php 100, depende sa bigat ng order. Sa ngayon, nagbibigay kami ng shipping discount na nakabase sa dami ng iyong order. Mas madami ang order, mas mababa ang shipping fee. Makikita ang impormasyon tungkol dito sa description part ng produkto na nais mong bilhin.

Sa ngayon, kami ay bukas na sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas maliban sa BARMM, Cebu City and NCR.

Sa loob lamang ng 2 hanggang 5 araw pagkatapos makumpirma ang iyong order.

Maaari mong makita ang status ng iyong order sa website ng aming courier partner, J&T Express, www.jtexpress.ph/index/query/gzquery.html. Sa website, ilagay mo lang ang iyong waybill number sa search bar. Ang waybill tracking number ay binibigay kapag nailabas na ang order papunta sayo.

Kung nakatanggap ka ng mali o sirang produkto, maaaring mag-email sa customercare@easyreach.ph. Magbigay rin ng maikling paliwanag tungkol dito at aayusin namin ito kaagad.

Kung ikaw ay may issue sa iyong order, tulad ng pagkawala o pagkanakaw ng iyong package, o may kulang o mali ang naipadala, mag-email lang sa customercare@easyreach.ph at aayusin namin ito kaagad.

Hindi naman. Maaari mo itong ipa-receive sa taong kilala at pinagkakatiwalaan mo.

Sorry, hindi. Wala pa kaming pick-up hubs sa ngayon.

Mga lalaki at babaeng kailangan ng tulong sa family planning ay maaaring bumili ng produkto sa EasyReacH. Kung kailangan mong bumili ng hormonal contraceptive pills, kakailanganin mo ng reseta o pwede ring gamitin ang online doctor consultation ng EasyReacH upang makakuha ng reseta.

Mayroon kaming mga produkto ng TRUST RH Choices na pwedeng magamit sa bahay nang hindi kailangan ng tulong ng doktor: 5 brands ng hormonal contraceptive pills, TRUST at PREMIERE condoms, pati na rin EZ Lubricating Jelly.

Oo, lahat ng produkto ng TRUST RH Choices ay sumailalim sa striktong pagsusuri at naipasa ang mahigpit na FDA registration process ng Pilipinas. Lahat ng produkto namin ay FDA-approved!

Ang storage instructions ay ibat-iba kada produkto. Maaaring basahin ang patient information leaflet na makikita sa loob o sa mismong box.

Una, basahin muna ang patient information leaflet upang malaman kung ano ang side-effect na seryoso at kinakailangan ng tulong-medikal. Kung ikaw ay gumagamit ng hormonal contraceptive pills sa unang pagkakataon, kadalasan ay may 2-3 buwan na kung saan ang iyong katawan ay naga-adjust sa medikasyon. Sa loob ng panahon na iyon, may ilang mga karanasan na karaniwan sa babae (maaari mong mabasa ito rito)) pero pansamantala lang. Maliban na lang kung may nararanasan kang hindi makayanang mga epekto, nirerekomenda naming ipagpatuloy ang paggamit ng niresetang pills sa loob ng 2-3 buwan. Kung interesado kang subukan ang ibang pill o ibang uri ng kontrasepsyon, makipag-usap sa iyong doktor o mag-book ng isang online appointment sa iyong doktor sa EasyReacH, upang makatanggap ng payo. Iba-iba ang katawan ng babae, at maraming mga babae ang matagumpay sa pagsubok ng ibat-ibang pills hanggang mahanap kung alin ang hiyang sa kanila.

Maaari niyong magamit ang serbisyo ng EasyReacH na online consultation service kung kailangan niyo ng payo ng doktor tungkol sa inyong sexual at reproductive health, o kung kailangan niyong makakuha ng reseta para makabili ng hormonal contraceptive pills.

Pasasagutin ka muna ng maikling questionnaire tungkol sa iyong medical history, pagkatapos nito ay makakapag-schedule ka na ng online appoint sa isang doktor, kung kinakailangan. Ang konsultasyon ay pwedeng gawin gamit ang tawag sa telepono, video call, o chat - kung ano ang gusto niyo. Kung ito ay unang konsultasyon niyo sa EasyReacH, LIBRE ito! Ang mga susunod na online consultation ay magkakahalaga ng PhP 300 kada isa.

Hindi. Hindi kailangan na laging magpakonsulta sa doktor pag bibili dito.

Kung ikaw ay gumagamit ng hormonal contraceptive pills sa unang pagkakataon, kadalasan ay may 2-3 buwan na kung saan ang iyong katawan ay naga-adjust sa medikasyon. Sa loob ng panahon na iyon, may ilang mga karanasan na karaniwan sa babae (maaari mong mabasa ito rito)) pero pansamantala lang. Maliban na lang kung may nararanasan kang hindi makayanang mga epekto, nirerekomenda naming ipagpatuloy ang paggamit ng niresetang pills sa loob ng 2-3 buwan bago magdesisyon na palitan ito. Kung interesado kang sumubok ng ibang pills o ibang uri ng kontrasepsyon, mag-book ng panibagong online appointment sa doktor sa EasyReacH para mapayuhan ka. Iba-iba ang katawan ng babae, at maraming mga babae ang matagumpay sa pagsubok ng ibaÕt-ibang pills hanggang mahanap kung alin ang hiyang sa kanila.

May ilang mga babae ang nakakaranas ng ilan sa mga ito habang naga-adjust ang kanilang katawan sa medikasyon: pagbabago sa buwanang dalaw (pagdalang, hindi regular, o walang buwanang dalaw), pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagtindig ng mga suso, pagbabago sa timbang, pagbabago ng mood, at tigyawat. Pero, sa kadalasan, ang mga karanasang ito ay pansamantala habang ang katawan ay naga-adjust sa medikasyon. Ang pagbabago ng buwanang dalaw ay normal at hindi delikado.

Kung nakakaabala ang mga ito sa babae, maaaring sumubok ng ibang pill o ibang uri ng kontraseption; sa ganitong kaso, kausapin ang iyong doktor o mag-book ng online appointment sa doktor sa EasyReacH upang makatanggap ng payo. Iba-iba ang katawan ng babae, at maraming mga babae ang nagtagumpay sa pagsubok ng ibat-ibang pills hanggang mahanap kung alin ang hiyang sa kanila.

Ang oral contraceptive pills ay ligtas at epektibo sa pagpigil ng pagbubuntis kapag ginamit nang tama. Ayon sa mga pag-aaral, 3 sa 1,000 na mga babae lamang ang nabubuntis sa loob ng isang taon na tamang paggamit. Walang delay din sa pagbabalik ng fertility kapag huminto na sa pag-inom ng hormonal contraceptive pills. Maaari mo pang basahin rito.

Una sa lahat, huwag mag-panic! Normal lang ito, at may mga magagawang mga pag-iingat upang maisaayos ang maliliit na pagkakamaling ito. Pindutin ito para sa buong payo sa kung ano ang dapat gawin.

Ang EasyReacH ay hatid sa inyo ng TRUST Reproductive Health Choices

EasyReacH is brought to you by

Translation missing: en.general.search.loading

Para sa teleconsultation, dadalhin ka namin sa website ng FPOP. Pagdating mo sa home page ng website, click mo lang ang Messenger Icon at 'CHAT NOW'.

Click PROCEED to continue.

Book An Appointment